clear
به نام آن که نیست مانندش | امروز : سه شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۶

تزویر، دام لجاجت است. تزویر، به دم نحس تملق و سالوس و به مدد جادوی هراس‌افکنی و جور عناد، سیاست می‌کند. تزویر، قبض قساوت و یغماگر بی‌محابایی است بر هرچه خوبی و صفا و انصاف و مروت. تزویر، عنوان بلا و محنت است؛ تزویر، فاحشهٔ فساد و عالی‌جناب ریا و حرمان است. تزویر، رقص بیدادِ خزان بر گل‌های بهاری است. سراب غوغای تزویر و تظاهر، ستمگر افسانهٔ دون و خون‌آشامِ خدنگ‌سازی است که خرقهٔ زهد♦ [ادامه نوشتار] ♦

ویرایش تازه : زن؛ چهره لطف زیبایی و ناز خداوند در ناسوت است. زن؛ بهشت زمینیان است که اگر گوهر ربوبی خویش را حفظ نماید و خود را ارزان نفروشد و پستی‌ها را با دست خود بر خویش تحمیل نکند و راه گمراهی و حقیقت‌سوزی خویش نرود، «الهه عشق و زیبایی و لطف و ناز» و بهشتِ الفتِ قدیسان می‌ماند. زن، تجلی ناز ربوبی و مقرّب درگاه الهی است که پیوند با او پیوند با مقرّبان خداوند است؛♦ [ادامه نوشتار] ♦

عشق محبوبی، رؤیت مدام حقیقت و پیوند مرحمت پایدار حضور لطف معشوق در بارگاه دل بی‌دل و رؤیت رؤیایی اوست؛ رؤیتی بنیادافکن و خودبرانداز و منزلت‌سوز و منقبت‌باز که نابسامان‌ساز و بی‌سر و پانماست. عشق محبوبی، قمارِ باختن و بینوایی آس و پاس شدن است. عشق محبوبی، رؤیت تمام قامت زیباترین زیبای پیداست به عریانی تمام و عوری بی‌پایانِ نگاری نازنین، شیدا و هرجایی که چهره چهره خم ابرو می‌نماید و برق چشم نرگس مست♦ [ادامه نوشتار] ♦

در فلسفه مشا و نیز در برخی از کتاب‌های عرفانی، بعد از عقل اول، از «نفس کلی» سخن گفته شده است. بعضی از آن ها نفس کلی را مرتبه‌ای از مراتب هستی در قوس نزول دانسته‌اند و بعضی آن را ذات متشخصی که منبع نفس و ارواح جزیی پدیده‌های مادی مانند نفوس فلکی، قوای نباتی و نفوس بشری و واسطه فیض میان عقل کلی و عالم مثال می‌باشد. بعضی از آن‌ها نفس کلی را نفس‌الامر اشیا و مخزن منفصل علم خلقی♦ [ادامه نوشتار] ♦

حدیث | حیات سبز اما سرمد در اسرار عالم آل محمد (ص)
دوشنبه, 24 مهر 1396
قال ابوالصلت: ولقد حدثنی محمد بن اسحاق بن موسی بن جعفر عن ابیه ان موسی بن جعفر (علیهما السلام) کان یقول لبنیه: «هذا اخوکم علی بن موسی الرضا...
جست و جو: